Jak funguje proudový chránič?

Jak udělat, Jak na to
22.02.2021

Co je proudový chránič?

Proudový chránič je malé elektrické zařízení, které vypadá jako malá skříňka. Jeho hlavním úkolem je řídit napětí protékající z kabelů k němu připojených. Slouží vám k ochraně domácí instalace před selháním. V případě nebezpečí přepětí prvek odpojí hlavní napájecí zdroj, čímž zabrání jeho poškození. Chrání také členy domácnosti před náhodným úrazem elektrickým proudem.

Jednoduše řečeno proudový chránič s automatickým jističem je zařízení, které rychle přeruší elektrický obvod, aby se zabránilo vážnému poškození následkem úrazu elektrickým proudem. Do proudového chrániče je zabudován také jistič, který zajistí jeho automatické vypnutí. Často se používají jističe 16a. Montuje se do instalační skříně na DIN lišty.

Provoz proudového chrániče je založen na správnosti měření provedených transformátorem proudu. Jeho hlavním úkolem je porovnat proud protékající kabely připojenými k zařízení. Rozdíl mezi přitékajícím a odtékajícím proudem být 0 A. Pokud je vyšší, je to vyhodnoceno jako porucha. Znamená to, že z uzavřeného obvodu uniká proud. Dobrý chránič by měl být přesný - pak může snadno zaregistrovat i malou nepravidelnost a zabránit výskytu těžko odstranitelné chyby.

Jak proudový chránič funguje?

Toto zařízení využívá jev elektromagnetické indukce. Součet proudu protékajícího spínačem by měl být nulový. Zařízení je připojeno k fázovému a nulovému vodiči. Proud protéká fázovým vodičem, prochází jističem a poté proudí do přijímače. Přijímač, kterým může být jakékoli elektrické zařízení ve vaší domácnosti, má stejný proud jako neutrální vodič a proudí do chrániče. Pokud však existuje rozdíl větší než 30 mA mezi proudem proudícím z měřiče a proudem proudícím zpět k němu, bude tato skutečnost okamžitě detekována a napájení odpojeno.

Tento druh poruchy lze obejít standardními bezpečnostními prvky, jako je nadproudový jistič. Tímto způsobem přepínač chrání členy domácnosti před úrazem elektrickým proudem a před spálením celé instalace. Zbytkový proud je způsoben selháním elektrických zařízení, což způsobuje netěsnosti v elektrickém systému. Proud poté uniká a může být mimo obvody, např. Na krytu elektrického zařízení. Dotknutí se takového krytu může vést k úrazu elektrickým proudem. Netěsný elektrický systém může také způsobit požár celého domu. Správně fungující proudový chránič se proto stará o vaši bezpečnost.

Nezapomeňte však, že nechrání před přímým kontaktem s elektrickými kabely, např. poškozenou izolací, která může také způsobit úraz elektrickým proudem. Při práci s elektrickým systémem buďte velmi opatrní. Pokud pracujete přímo na elektrických vodičích, ujistěte se, že je vypnuto jejich napájení.s