ČOV, nebo septik s bio-filtrem?

Jak udělat, Jak na to
07.02.2023

Pokud se nemůžete připojit k veřejné kanalizaci a potřebujete vyřešit odpadní vody, v podstatě máte na výběr mezi dvěma základními možnostmi – domovní čistírnou odpadních vod (ČOV) a septikem s biofiltrem. V čem se liší, a která z možností bude vaší správnou volbou?

ČOV

Tříkomorová čistírna odpadních vod pracuje na principu aerobního čištění. Znamená to, že se o čištění vody starají bakterie, kterým dodává čistý kyslík dmychadlo. Čistící cyklus probíhá ve třech fázích – odpadní voda nateče do usazovací nádrže, kde je zbavena plovoucích a mechanických látek, poté se přelije do aktivačního prostoru, kde probíhá biologické přečištění – a nakonec odteče do dosazovací nádrže, odkud se vypouští (např. do povrchových vod nebo kanalizace bez centrální ČOV).

 

Co se týče charakteristických vlastností domovní ČOV, mezi největší výhody patří možnost využití přečištěné vody např. na zálivku, jednoduchá obsluha, komfort a bezstarostnost. Za nevýhody lze považovat závislost na elektrické energii (provozní náklady vychází na cca 4000 Kč za rok) a fakt, že bakterie potřebují pravidelnou zásobu odpadu – proto se čističky odpadních vod hodí především do míst s nepřetržitým provozem.

ČOV nebo SEPTIK

Septik

Septik s bio-filtrem se ČOV v lecčem podobá. Čištění také funguje na principu tří komor, ovšem s rozdílem, že místo bakterií odstraňuje nečistoty filtrační zařízení (obvykle zemní či bio-filtr). Ve srovnání s domovní ČOV je kvalita čištění odpadní vody výrazně nižší, a proto přečištěnou vodu nelze dále využívat. Vadit by vám mohly také větší rozměry a poměrně krátká životnost filtru (cca 5-8 let). Mezi výhody naopak patří nezávislost na elektřině a schopnost odolávat nárazovému provozu.

 

Jak o domovní ČOV, tak o septiku a dalších možnostech řešení odpadních vod, najdete další informace na blogu vodohospodářské projekční kanceláře ZAKRA.s