Co kontrolovat při koupi domu?

Jak udělat, Jak na to
08.10.2018

Není to tak dávno, co jsme si s manželem vyhlédli krásný rodinný dům, na krásném pozemku. Ihned jsme se v něm viděli, jak v něm budeme žít. Ale ani jeden z nás nejsme odborníci ve stavebnictví a tak jsme chtěli, aby "náš nový" dům někdo prohlédl a řekl nám, zda opravdu odpovídá tomu, co nám o něm majitel vypráví.

Kontakt

Kontaktovali jsme tedy telefonicky certifikovaného inspektora Ing. Martina Škodu s žádostí o inspekcí nemovitosti. S panem inspektorem jsme se domluvili, že nám zašle možnosti nabídek na inspekci nemovitosti a my si vybereme, kterou inspekci budeme chtít provést. Po výběru kompletní inspekce nemovitosti jsme si domluvili termín návštěvy v domě. Během dvou dnů jsme se sešli na místě a byla provedena inspekce nemovitosti metodikou Nemopas. Tato metodika byla vypracována odborníky ve stavitelství na základě dlouholeté praxe a se Znaleckým ústavem Dekprojekt společně s Akreditovanou laboratoří Atelier Dek. Metodika prověřuje u nemovitostí výskyt více než 120 rizik poruch vad.

Prohlídka domu

Inspektor Ing. Martin Škoda s námi prošel celou nemovitost a prozkoumal ji. Metodika inspekce nemovitosti Nemopas prověřuje nemovitost v následujících technických oborech - statika nemovitosti, úniky tepla z domu či bytu, izolace proti vodě, zvuk a hluk vně i uvnitř nemovitosti, technické zařízení budovy, bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost, škodlivé látky a zdravé bydlení, povrch podlah a stěn bytu, domu, objektu či jiné nemovitosti a pozemky.  V domě byl zjištěn technický stav domu, inspektor zkoumal zjevné i skryté vady. Inspekce vyhodnocuje rizika a poruchy na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazivních měřících přístrojů.

V našem domě inspektor objevil několik skrytých vad. Jednalo se o špatné odvětrání střechy, kdy by docházelo k vlhnuté a tvorbě plísní na stěnách pod střechou. Inspektor nám zároveň nabídl možnosti opravy a jejich finanční vyčíslení.

 

Co kontrolovat při koupi domu

Technický průkaz

Po dokončení prohlídky jsme obdrželi do týdne vypracovaný Technický průkaz nemovitosti, který obsahoval grafické vyhodnocení, popis nemovitosti, nalezené problémy, seznam všech hodnocených rizik podle metodiky Nemopas. Objevené vady jsou v Technickém průkaze popsány na jednotlivém listě a u vady jsou navržené způsoby sanace a jejich ocenění. Na titulní straně je uvedená celková řádová cena opravy nemovitosti.

Dohoda s majitelem a sleva

Na základě Technického průkazu jsme začali jednat s původním majitelem o ceně, kdy jsme se domluvili na snížení prodejní ceny a zároveň na navrženém zateplení střechy, aby nedocházelo k zatékání a u tepelným únikům.

Majitel, který nám dům prodával měl nyní jistotu, že dům prodal bez problémů a nebudeme po několika letech po něm chtít nějaké finanční náhrady, pro nás byla inspekce nemovitosti zárukou toho, že náš dům je v bezvadném technickém stavu a nehrozí nám v něm žádná rizika.

Záruka Nemopas

Díky tomu, že jsme si nechali provést inspekci nemovitosti Nemopas jsme získali také záruku na 3 roky od společnosti Dekprojekt s.r.o. na budoucí výskyt poruch na naší nemovitosti. Záruka se vztahuje na rizika poruch, které jsou ve zprávě z inspekce Nemopas označeny jako ty, které nenastanou. Záruka se nevztahuje na poruchy v technických oborech, jejichž hodnocení si zákazník neobjednal a na ty, které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

 s